logo logo

Accolade newsletter

Květen 2020
CZ
EN

FACTSHEET Základní informace o fondu Accolade FUND SICAV plc dílčí fond Accolade Industrial Fund

Vývoj ceny akcií1 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020:

Akcie v CZK 13,94 %
Akcie v EUR 10,25 %

PŘEHLED

Společnost ACCOLADE FUND SICAV p.l.c se sídlem na adrese: Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Bussines District, Birkirkara, CDB 1070, Malta, založená na Maltě dne 15. července 2014 pod identifikačním číslem SV 322, je licencovaná Maltskou komisí pro cenné papíry dle Zákona o investičních službách jako kolektivní investiční program. Byla založena jako multifondová akciová společnost s proměnným základním kapitálem na dobu neurčitou. K dnešnímu dni nabízí společnost investorské akcie v jediném dílčím fondu – Accolade Industrial Fund.

ZÁKLADNÍ FAKTA

Datum registrace: 15. 7. 2014 
Základní měna: CZK, EUR, USD 
Status: SICAV - SIF, domicil na Maltě 
Akcie: distribuční 
Obchodování: alespoň 2x ročně, obvykle kvartálně 
Výkup akcií: nejdříve po 5 letech 
Minimální investice: 75 000 EUR nebo ekvivalent 
Vstupní poplatek: do 3 % z upisované částky 
Manažerský poplatek: 1 % p.a. čisté hodnoty aktiv při investici vyšší než 740 000 EUR 
(ISIN: MT7000014932 / MT7000014940) 1,6 % p.a. čisté hodnoty aktiv při investici nižší než 740 000 EUR (ISIN: MT7000018404 / MT7000018412) 
Výkonnostní poplatek: 20 % * (G – S), kde G je Celková hodnota aktiv (Gross Asset Value) na akcii a S je Nejvyšší dosažená cena (High Water Mark). Je aplikován princip high water mark.

OCEŇOVÁNÍ

Nezávislé oceňování nemovitostí fondu pravidelně provádí komerční mezinárodní realitní kancelář. Metodologie oceňování stanovená fondem je v souladu s oceňovacími předpisy institutu RICS, jehož metodologie oceňování nemovitostí je uznávaná po celém světě.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Základní strategií fondu je udržovat diverzifikované portfolio průmyslových nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Německu a v Rakousku, ze kterých plynou výnosy. Fond investuje pouze do průmyslových nemovitostí třídy A dle definice společnosti CBRE (www.cbre.cz) zahrnující skladové či výrobní prostory, případně jiné komerční nemovitosti dle této definice.

SPRÁVA

Správce Fondu: Accolade Investment Company Ltd. 
Depozitář: Alter Domus Fund Services (Malta) Limited
Nezávislý auditor: KPMG 
Oceňovatel: CBRE, Knight Frank 
Admin. reg. & Transfer Agent: Alter Domus Fund Services Malta Ltd. 
Banka: Česká spořitelna, Bank of Valletta
Právní poradenství: Camilleri Preziosi 
Daňový poradce: EY
Sídlo: Accolade Fund SICAV plc; Birkirkara, Malta 

PROHLÁŠENÍ

Accolade Fund SICAV plc je fond SICAV založený 15. července 2014 na Maltě dle maltských zákonů o specializovaných investičních fondech (SICAV). Fond podléhá regulaci ze strany Maltské komise pro cenné papíry (Malta Financial Services Authority, MFSA). Jeho akcionáři musejí být „dobře informovanými“, „institucionálními/profesionálními“ investory. Přestože informace a data obsažená v tomto dokumentu byla získána ze zdrojů, které skupina Accolade pokládá za spolehlivé, Accolade ani žádná s ní spřízněná osoba nečiní žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti a úplnosti tohoto dokumentu. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků; na investice mají vliv také fluktuace ve směnných kurzech. Hodnota fondu a jeho akcií v jednotlivých třídách se počítá bez zohlednění jakýchkoli poplatků za vydání či odkoupení akcií a zároveň s předpokladem, že dochází k neustálému reinvestování dividend. Tento dokument má pouze informativní povahu, nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení. Nejedná se o nabídku emise akcií fondu stanovenou v zákoně. Takový dokument je k dispozici zdarma v sídle společnosti Accolade Fund SICAV plc.