logo logo

Accolade newsletter

Únor 2019
CZ
EN

FACTSHEET
Základní informace o fondu
Accolade FUND SICAV plc
dílčí fond Accolade Industrial Fund
(FACTSHEET) k 1. 2. 2019

  • 1 Není-li uvedeno jinak, týkají se uvedené informace institucionálních tříd investičních akcií (ISIN MT7000014932 a MT7000014940)
  • 2 Série A2 otevřena k 31.3.2017
  • 3 Série B2 otevřena k 30.6.2017

Vývoj ceny akcií od vydání 30.9.2014 do 31.12.2018:

Akcie v CZK 66,81 %
Akcie v EUR 76,87 %

Vývoj ceny akcií od 31.12.2017 do 31.12.2018:

Akcie v CZK 9,48 %
Akcie v EUR 10,11 %

PŘEHLED

Společnost ACCOLADE FUND SICAV p.l.c se sídlem na adrese: Vision Exchange Building, Territorials Street, Mriehel, Birkirkara, BRK 3000, Malta, založená na Maltě dne 15. července 2014 pod identifikačním číslem SV 322, je licencovaná Maltskou komisí pro cenné papíry dle Zákona o investičních službách jako kolektivní investiční program. Byla založena jako multifondová akciová společnost s proměnným základním kapitálem na dobu neurčitou. K dnešnímu dni nabízí společnost investorské akcie v jediném dílčím fondu – Accolade Industrial Fund.

ZÁKLADNÍ FAKTA

Datum registrace: 15. 7. 2014
Základní měna: CZK, EUR, USD
Status: SICAV - SIF, domicil na Maltě
Akcie: distribuční
Obchodování: alespoň 2x ročně, obvykle kvartálně
Výkup akcií: nejdříve po 5 letech
Minimální investice: 75 000 EUR nebo ekvivalent
Vstupní poplatek: do 3 % z upisované částky
Manažerský poplatek: 1 % p.a. čisté hodnoty aktiv při investici vyšší než 740 000 EUR
(ISIN: MT7000014932 / MT7000014940) 1,6 % p.a. čisté hodnoty aktiv při investici nižší než 740 000 EUR (ISIN: MT7000018404 / MT7000018412)
Výkonnostní poplatek: 20 % * (G – S), kde G je Celková hodnota aktiv (Gross Asset Value) na akcii a S je Nejvyšší dosažená cena (High Water Mark). Je aplikován princip high water mark.

OCEŇOVÁNÍ

Nezávislé oceňování nemovitostí fondu pravidelně provádí komerční mezinárodní realitní kancelář. Metodologie oceňování stanovená fondem je v souladu s oceňovacími předpisy institutu RICS, jehož metodologie oceňování nemovitostí je uznávaná po celém světě.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Základní strategií fondu je udržovat diverzifikované portfolio průmyslových nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Německu a v Rakousku, ze kterých plynou výnosy. Fond investuje pouze do průmyslových nemovitostí třídy A dle definice společnosti CBRE (www.cbre.cz) zahrnující skladové či výrobní prostory, případně jiné komerční nemovitosti dle této definice.

SPRÁVA

Správce Fondu: Alter Domus Fund Services Malta Ltd.
Nezávislý auditor: KPMG
Oceňovatel: CBRE, Knight Frank
Custodian: Česká spořitelna (člen ERSTE Group)
Admin. reg. & Transfer Agent: Alter Domus Fund Services Malta Ltd.
Bankéř Fondu: Česká spořitelna (člen ERSTE Group)
Právní poradenství: Camilleri Preziosi
Sídlo: Accolade Fund SICAV plc; Birkirkara, Malta
Daňový poradce: EY

PROHLÁŠENÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Accolade Fund SICAV plc je fond SICAV založený 15. července 2014 na Maltě dle maltských zákonů o specializovaných investičních fondech (SICAV). Fond podléhá regulaci ze strany Maltské komise pro cenné papíry (Malta Financial Services Authority, MFSA). Jeho akcionáři musejí být „dobře informovanými“, „institucionálními/profesionálními“ investory. Přestože informace a data obsažená v tomto dokumentu byla získána ze zdrojů, které skupina Accolade pokládá za spolehlivé, Accolade ani žádná s ní spřízněná osoba nečiní žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti a úplnosti tohoto dokumentu. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků; na investice mají vliv také fluktuace ve směnných kurzech. Hodnota fondu a jeho akcií v jednotlivých třídách se počítá bez zohlednění jakýchkoli poplatků za vydání či odkoupení akcií a zároveň s předpokladem, že dochází k neustálému reinvestování dividend. Tento dokument má pouze informativní povahu, nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení. Nejedná se o nabídku emise akcií fondu stanovenou v zákoně. Takový dokument je k dispozici zdarma v sídle společnosti Accolade Fund SICAV plc